Poštarina

1. Poštarina za Slovenijo

  • Do 100 gr …………………………..…..3,00 eur
  • Od 100 do 250 gr……………………...3,20 eur
  • Od 250 do 500 gr ………………….… 4,20 eur
  • Od 500 do 1.000 gr ………………...... 5,80 eur


2. Poštarina u inozemstvo


  • Do 100 gr…………………………………. 6,00 eur
  • Od 100 do 250 gr ……………....……….. 7,50 eur
  • Od 250 do 500 gr ………………..……… 9,60 eur
  • Od 500 do 1.0000 gr ……………..……. 13,50 eur

Domžale,   01.02.2016